OFERTA

Nasz oferta obejmuje niezwykle szerok gam usug. Posiadamy wieloletnie dowiadczenie, dziki czemu wykonujemy swoj prac sprawnie, szybko i precyzyjnie. Jestemy perfekcjonistami w zakresie swojej dziaalnoci. Nasza kompleksowa oferta jest przygotowana z myl zarwno o klientach indywidualnych, przedsibiorstwach oraz instytucjach samorzdowych. Wysoka jako usug, a take atrakcyjne ceny to nasza domena.


Projekt budowlany

Wykonujemy kompleksowe projekty budowlane w celu uzyskania pozwolenia na budow. Oprcz opracowa wielobranowych oferujemy wykonanie projektw  z poszczeglnych bran: konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna. Opracowujemy obiekty mieszkalne, przemysowe, usugowe oraz rolnicze.
Adaptacje projektw typowych

Ze wzgldu na du popularno projektw typowych oferujemy wykonanie projektu zagospodarowania dziaki, oraz adaptacji projektu typowego zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Autorw.

Analizy wykonalnoci inwestycji

Przed zakupem dziaki pod planowan inwestycj proponujemy Pastwu sprawdzenie, czy moecie Pastwo swoj inwestycj zrealizowa na rozpatrywanej dziace. Analizujemy moliwo podczenia mediw, sprawdzamy warunki odprowadzenia wd oraz sporzdzamy przykadow koncepcj zagospodarowania terenu wraz z bilansem powierzchni. Na podstawie naszej analizy moecie Pastwo sprawdzi, czy rozpatrywana dziaka odpowiada Pastwa zamierzeniom inwestycyjnym.wiadectwa energetyczne

Zgodnie z obowizujcym Prawem Budowlanym oferujemy Pastwu sporzdzenie wiadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku


Ekspertyzy techniczne

Oferujemy wykonanie wizji lokalnych, ekspertyz technicznych oraz inwentaryzacji obiektw budowlanych.


Kosztorysy budowlane

Oferujemy wykonanie kosztorysw budowlanych, co pozwoli Pastwu pozna koszt planowanej inwestycji.


Doradztwo techniczne

wiadczymy usugi doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.